Packing Tip

Importanteng bagay na dapat malaman kung paano mag impake ng Balikbayan box, para maiwasan na madamage ang kahon.


Ang pagi-ingat ng pinaghirapang padala sa ating mga mahal sa buhay ay nag-uumpisa kung paano i empake ang kahon.

Importante na balutin ang buong karton ng Tape, para may proteksyon sa ulan, at humidity at hamog sa loob ng container, ang kahon ay lumalambot pag nababasa. 

At huwag palobohin (Buntis)!